четвртак, 06. мај 2010.

Nosioci Hristove Svesti


"Puna Hristova Svest (Hristalna - Kristalna Svesnost), čija će se vibracija ustaliti 2012-te godine,sigurno među Kristalinima, a medju ostalima kada Planeta i oni sami budu spremni."


Kristalna deca predstavljaju sledeći evolutivni pomak ljudske rase.
Njima su prethodili Indigo deca ( sad već odrasli, verovatno baš Ti koji ovo čitaš.).
Indigo su " Isključivači sistema", oni su došli da preispitaju i uklone stare načine razmišljanja a kristalna deca su ovde da započnu proces obnove i izgradnje.

Primarna misija Kristaline dece je da nas nauče življenju u Multidimenzionalnosti - u Harmoniji, Miru i Ljubavi. Oni su došli da nas nauče, kako da živimo Moćnim životima. Oni će nas ponovo povezati sa Božanskim ženskim energijama. Oni su katalizatori naše evolucije i samim svojim fizičkim prisustvom dižu vibracije energije i time potpomažu proces " Uzlaženja".


Kako prepoznati Kristalno dete


Oni se prevashodno prepoznaju po boji aure (ovo je savet za one koji je vide) i one su uglavnom kristalno čiste, ili mogu imati odsjaj zlatne, indigo plave i skerletne boje, u zavisnosti kom Zraku pripadaju. Oni su rodjeni sa veštinom pristupa Multidimenzionalnosti, ali su sami usidreni u Šestoj dimenziji, sa mogućnošću pristupa Devetoj, koja je drugačije nazvana puna Hristova Svest (Hristalna - Kristalna Svesnost), čija će se vibracija ustaliti 2012-te godine,sigurno među Kristalinima, a medju ostalima kada Planeta i oni sami budu spremni.

Veoma je važno da se shvati da Kristalna Deca - Deca Hristove Energije ili Hristalne energije, čiji je cilj da inkarniraju i održe Hrist - energiju, tako da ljudi mogu da se do nje uzdignu, kao grupa.
Pioniri Kristalne dece su počeli dolaziti 1998-te, a u većem broju 2000-te godine.
Kristalna deca skoro uvek su rodjena u domu u kojem su duboko željeni od strane njihovih roditelja i tamo gde su znali da će biti poštovani i voljeni. Najčešće su to deca Indigo roditelja. Indigo brat ili sestra su tu da bi održali energiju ili "edukovali" roditelje o načinima roditeljstva Nove Dece.


Kristalna Deca i njihove fizičke inkarnacije


Postoje neke veoma sigurne karakteristike koje ova deca preuzimaju. Generalno su velike bebe i uglavnom su njihove glave prevelike za njihova tela.

Imaju veoma velike oči, prodorne, koje "bulje" u osobe duge periode vremena. Ovo može biti veoma uznemiravajuće za one koji nisu naučili da budu "čitani" od strane deteta. Dok dete ovo radi, ono pristupa Akaša memoriji ili memoriji Duše. Ovo je normalno ponašanje za njih i bivaju veoma srećni ako to radite zauzvrat. Ovo je Kristalni način komunikacije, pogled u dušu kojim se sagledava i shvata, ko je ko. Ovo je nešto što ćemo svi naučiti u budućnosti.

Emocionalno, oni su generalno, mirne i dobre bebe i biće veoma vezani za njihove majke. Ova jaka veza može trajati do četvrte ili pete godine i ličiće na ponašanje "krije se iza majčinih skuta". Ovo je uglavnom njihova prva inkarnacija na planeti, te obično traže stabilnost i sigurnost koju majčino fizičko prisustvo može obezbediti. Oni su veoma osećajna deca i traže da pomognu čoveku ili životinji ako su u nevolji.
Oni su takodje ekstremno osetljivi. Kristalno dete nije u stanju samo da pročita memoriju duše, već i da "pokupi" i oseti nerešene napetosti i gnev koji osoba može nositi na nesvesnom nivou. Ovo je razlog što su osetljivi na okruženje (*Primetićete da su Kristalini hiprsenzitivni na bilo kakve vibracione nadražaje. Vibracije u formi zvuka, boje, elektromagnetnog polja prostora ili bilo kakvi zagadjivači imaju uznemiravajuće dejstvo na Kristalnu decu.) Veoma su osetljivi na hranu i mogu razviti alergije.

Roditeljstvo kristalnog deteta je veoma izazovno. Nerešena pitanja koje imaju roditelji, deca osete i bilo kakve negativne emocije mogu imati otrovno dejstvo. Njihovi roditelji moraće da imaju volju, da rade na nerešenim problemima u svom životu, zarad pružanja stabilnog doma detetu.

Ono što se ponajviše ističe kod Kristalina je njihova celokupna moć. Oni je izlivaju. Oni su učitelji ojačavanja. Veoma je važno da roditelji nauče, da se dogovaraju sa njima i da ih poštuju. U suprotnom njihov odnos će se pretvoriti u borbu oko moći, a roditelj će izgubiti.

Kristalna deca nemaju pravo shvatanje straha. Oni osećaju kao da su uvek sigurni, što često može biti zastrašujuće za roditelje dok se njihova deca ponašaju budalasto ili riskantno. Treba im sa pažnjom i ljubavlju objasniti zašto je nešto rizično.


Njihove posebne sposobnosti


Kristalini imaju razne "posebne sposobnosti", koje su derivati njihovih veština multidimenzionalnosti. Osim što isčitavaju energetska polja drugih oni telepatski komuniciraju sa drugima (roditeljima npr.) i medju svojom grupom (svesti).
Oni se podržavaju i uče zajednički na jednom mnogo suptilnijem nivou. Pošto imaju potpuno otvorenu svesnost srčane čakre, oni mogu prenositi informaciju pripadnicima svoje svesne grupe. Ovo je takodje pojava i kod Indigo osoba, ali je kod Kristalina potpuno razvijena. Ovo je razlog što ponekad ne progovore do pete godine i kada to učine glavni razlog je, što ne mogu sa svima komunicirati telepatski.

Primećene su razne psihičke moći ove dece. Jedna od njih je samoizlečenje misaonim procesom. Ove sposobnosti su urodjene kod svih ljudskih bića, samo što Kristalini znaju kako da ih koriste. Došli su da bi nas podučili i tome. Oni će nas naučiti, kako da delamo sa nivoa svesnosti Srčane čakre kroz Znanje jedinstvene svesnosti i ljubavi.


Kristalna deca i Autizam


Povećanje Autizma medju decom na planeti, povezano je sa pitanjem pojave Kristalne Dece. Autistična deca su, metafizički govoreći, deca koja nisu potpuno inkarnisana u svojim Telima, već biraju da drže većinu svoje energije na Višim dimenzijama (vibracijama). Zato im je veći deo pažnje podešen na Višim vibracijama, i nisu dobro povezani sa fizičkim planom. Uobičajeni razlozi za to su anksioznost i strah, kada dete odlučuje da napravi takav izbor.
I ako se veliki broj nežnih Kristalina radja na Zemlji, mnogi od njih su toliko traumatizirani energijama koje vladaju trenutno na njoj, da odlučuju da ostanu većinom u Višim Dimenzijama.
Autistična deca su učitelji ljubavi. Bez obzira na prirodu njihovog ponašanja oni su veoma ljubavni i sjajne duše.

Duhovni darovi Kristalne Dece takodje često nailaze na ne razumevanje. Posebno njihovo umeće telepatije, što često prouzrokuje da dete kasnije progovori u životu. ( ukoliko roditelj odbija da poveruje u mogućnost postojanja telepatije u ovom slučaju tj. ima predrasudu po ovom pitanju, anatemiše dete, verujući ili strahujući da sa njim nešto nije u redu, čini da se dotok energije umanjuje, i tim zaista oštećuje dete.

Za mnoge Kristaline je rečeno da su Hiperaktivni ili imaju Poremećaj Pažnje kao stariji, zato što postoji veoma visok nivo kreativne energije, koja kulja iz svih njihovih sistema. Naša društva obično ne obezbedjuju kanalisanje ili stimulaciju za ovu vrstu kreativnosti, dok se roditelji bore da fokusiraju ovu energiju u kreaciju, a ne u destrukciju.

Kristalna deca mogu imati i moćne nastupe besa . Ovo je zato što su prilično novi u fizičkom svetu i osete da su u opasnosti, kada im odrasli uskraćuje njihovu kreativnost. Oni su moćni stvaraoci, i težiće da stvore realnost koja je sigurna i ugodna za njih. Ako njihova realnost nije takva, dete će tražiti način da je promeni pa makar napadom besa, manipulacijom ili drugim smicalicama moći.


Misija Kristalnog Deteta


Priimarna misija Kristalne Dece je da potpomognu evoluciju čovečanstva. Ovde su da nam pokažu, kako da živimo na potpuno novi način. Tu su da održe potrebnu energiju i pokažu nam kako funkcionišu Multidimenzionalne veštine i Opunomoćenje.

Kristalnom detetu je prirodno kretanje kroz dimenzije ili kroz faze realnosti. Osim telesno oni nisu ograničeni trodimenzionalnom stvarnošću. Primarno su podešeni na šestu dimenziju svesnosti. To je SPORIJA energija nego ona koja je uobičajena u onoj koju zovemo realnost. Kristalna Deca postaju hiperaktivna samo onda, kada ne mogu da se nose sa tokom viših energija. Generalno, što je viša energija neke osobe, to je ta osoba sporija i mirnija. Ovo je ključ upravljanja višim energijama. Razumevanje toga jeste, ne-jurcanje okolo u pokušaju kontrole realnosti, kroz spoljašnje činjenje u mateijalnom. Multidimenzionalno biće zna da kontrola stvarnosti biva sa viših nivoa, kroz procese NAMERE (VOLJE) i ISPOLJAVANJA (VOLJE), ali uvek u sprezi sa Višom Voljom.

Tako da će nas Kristalini praktično naterati da usporimo i prepustimo se toku energije, kao što to oni čine. Da bi se ovo razumelo, treba prvo znati da ima dovoljno vremena za istraživanje, stvaranje i iskustvo, te da nije potrebno sve uraditi baš sad, već se treba prepustiti toku Više energije, da nas vodi kroz različita područja iskustva. I postavljanje namere biće dovoljno, da usmeri tok energije unapred, prema njenom kanalisanju, koje će biti nagradjeno i radosno.

OPUNOMOĆENJE je neophodan deo multidimenzionalnog življenja.

Kristalna Deca ZNAJU da ne moraju biti žrtve ili ući u uloge drame žrtve. Oni umeju da opunomoće sebe kroz procese KOKREACIJE i MANIFESTACIJE: Ali očekuju isto od roditelja, što u njihovom neznanju ovoga može dovesti do problema. Indigo roditelji intuitivno ovo već poštuju.

Postojeći princip iza ovog načina je JEDINSTVENA SVEST. Kristali je žive. I oni su bolno svesni svega. Na nama je da stvorimo svet u kojima ćemo svi živeti lakše.


Roditeljstvo Kristalnom detetu: Svesni Roditeljski Proces


Kristalnom detetu je potrebno odgajanje koje nije standarnih metoda.
Prvo, oni traže da budu uključeni u čitav Inkarnacioni/trudnički proces, odmah po začeću, ako ne i pre. Dete će često komunicirati sa svojim budućim roditeljima, tražeći odredjene ustupke. Iz mog iskustva ovi zahtevi su uglavnom vezani za način života, kao na primer da se ostavi pušenje ili počnu zdraviji načini i ovo je s razlogom što dete ne može da se inkarnira u telu koje je zatrovano na fizičkom nivou. Postoje i zahtevi da se radi sa svojim unutrašnjim detetom, da bi se eliminisali otrovi na emocionalnom i mentalnom nivou.
Kristalno Dete će doći, samo ako je pozvano ili željeno.

Kristalno Dete takodje zahteva da OBA roditelja budu uključena u proces roditeljstva.
Oba roditelja treba da budu deo odgajanja i obezbedjivanja potrebnog. Ono razbija modele gde je jedan roditelj obezbedjivač, a emocionalno odsutan, a drugi odgajivač, pritom materijalno nemoćan i zavisan. Ova deca žele uravnotežene modele i uravnoteženo odgajanje.
Ova deca takodje žele da učestvuju u ceremonijama i ritualima u kojima se slave njihovi periodi života. Na primer, oni žele da budu uključeni u ceremoniju nadevanja imena umesto drugih. Često oni sami izaberu svoje ime, i na neki način ga prenesu svom budućem roditelju! Kako budu odrastali oni će nas voditi kroz ove činove.


Njihov dar nama: sada i u budućnosti


Dok budemo odgajali svoje Kristalno dete treba da budemo svesni dara koji oni nama daruju.
Oni su budućnost, oni nam pokazuju šta postajemo. A njihov dar je to što nam govore da to postajemo SAD, ako dopustimo da nas njihove energije pomere na našoj evolucionoj lestvici.

Dolazeći u velikom broju, oni učestvuju u našem procesu tranzicije (procesu prelaska) iz Indiga u Kristal, ili drugačije rečeno - u našem Duhovnom Buđenju. I ne postoji starosno ograničenje. Možete imati 10 ili 100g a i dalje možete učestvovati u Kristalnom Talasu.

Mnogi odrasli se bude u stanje Kristalnog deteta, i postaju Kristalni odrasli.
Ovo može biti težak proces, ali nas Kristalna deca drže i podržavaju na energetskom nivou, kao što mi njih treba da podržimo na fizičkom.


Ovo je razmenjivanje mudrosti. Oni nam donose mudrost budućnosti pokazujući nam šta postajemo. Zauzvrat traže od nas da im pružimo šta im je potrebno, da bi se održali u sadašnjem momentu Zemljinog vremena.
Ovo je saradnja u kojoj se Budućnost i Prošlost ujedinjuju u Momentu Sad. I u ovoj tački se dešava povezivanje čuda Uzlaska i Evolucije. Mi kreiramo Novu Zemlju i novu rasu Ljudskih andjela u braku Prošlosti i Buućnosti.
ZATO,SLAVITE VAŠE KRISTALNO ILI HRISTALNO DETE,KAO NOSIOCA PREDIVNOG DARA - ZA VAS!

Нема коментара:

Постави коментар